Grondradar


Grondradar brengt de ondergrond in beeld TerraCarta heeft de kennis in huis van diverse geofysische meettechnieken maar het gebruik van grondradar is een vooraanstaand gegeven binnen onze bedrijfsvoering.

Grondradar is een geofysisch meetinstrument dat door middel van het uitzenden en ontvangen van signaalpulsen een grafisch profiel genereert van het medium dat is bemeten. Voordeel van de inzet van grondradar is de continuïteit. Het meetinstrument legt (in afwijking op reguliere puntbronnen zoals boringen) een continu profiel vast. Hierdoor komen afwijkingen in het profiel tot uiting die normaliter eenvoudig gemist worden en enkel als toevalstreffer naar voren komen.

Grondradar 2


Grondradar 1

Afhankelijk van de bodemsoort kan een diepte van tientallen meters worden behaald. De Nederlandse bodems bestaan echter grotendeels uit gronden met een hogere conductiviteit, waardoor veelal ‘slechts’ een diepte wordt behaald van enkele meters. Dit is in veel gevallen voldoende toereikend om voor een grondradaronderzoek te kiezen.
 

Grondradar in de praktijk

 

Aangezien de personele bezetting binnen TerraCarta al vanaf 1995 actief is met grondradar, heeft ze hier een ruime ervaring in. Zodoende kan zij in een vroeg stadium bepalen of een ‘grondradarklus’ haalbaar is of wanneer andere middelen moeten worden aangewend. Door de gedegen praktijkervaring van TerraCarta heeft zij geleerd dat niet enkel het resultaat van belang is maar ook de leesbaarheid en de toepassing da

arvan. Omdat de gegevens digitaal zijn, kan TerraCarta fantastische 3-dimensionale kaarten genereren, maar ook een eenvoudig (leesbaar) A4’tje. Voor een grondwerker kan dat in de praktijk veel efficiënter zijn. Door deze praktijkkennis kan TerraCarta altijd aan de eisen van de opdrachtgever voldoen of adviseren.

Systeemverschillen

Op dit moment is door de invoering van de WION veel aandacht voor kabeldetectiesystemen. Er zijn verschillende grondradarsystemen wereldwijd beschikbaar met elk hun eigen specifieke kwaliteitsverschillen. TerraCarta heeft ervaring met deze verschillende systemen en kan daarom uitspraken doen over toepasbaarheid, gebruiksgemak, kwaliteit en gegevensverwerking. Mocht u overwegen om een grondradarsysteem aan te schaffen, kunt u altijd advies bij ons inwinnen. 

 

> Grondradar | Radiodetectie | 06 GpS | Proefsleuven | Prikken en spuitlanzen

 


TerraCarta B.V. • Edisonstraat 6 • 7903 AN Hoogeveen • tel: 0528 23 44 06 • info@terracarta.nl webapplicatie dotsolutions