TerraCarta specialist in het opsporen en vastleggen van kabels en leidingen!


Zolang er al wordt gebouwd, zijn we in Nederland gewend om zaken ondergronds onder te brengen. Dit heeft er in geresulteerd dat in de civiele bouwwereld ‘ondergronds bouwen’ een begrip is geworden. Dat ‘ondergronds bouwen’  in het verleden niet altijd even nauwkeurig gebeurde, of laat staan in kaart werd gebracht, blijkt wel uit de vele onvoorziene obstakels zoals kabels, buizen en diverse leidingen die worden aangetroffen.

TerraCarta kent deze problemen door jarenlange praktijkervaring in het detecteren van ondergrondse structuren met technieken als grondradar en radiodetectie. Door deze kennis heeft TerraCarta zich kunnen ontwikkelen tot de specialist op het gebied van bodemkartering, en dan met name op het gebied van de kabels en leidingen. Daarnaast biedt zij ook conventionele oplossingen zoals ‘prikken’ of het graven van proefsleuven.

WION "proof" is niet alleen een software handeling, ook is het zaak dat wat op tekening staat ook in het veld is terug te vinden. TerraCarta staat voorop in kwaliteit, ervaring en innovatie!

naar het archief

TerraCarta BV is recentelijk verhuisd

TerraCarta BV is recentelijk verhuisd. Op een A-locatie aan één van de uitvalswegen van Hoogeveen kunt u vanaf heden terecht ...

Vooronderzoek voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling in Maastricht

TerraCarta is bij veel projecten betrokken als het gaat om het bepalen van de ligging van ondergrondse infra en obstakels.


TerraCarta B.V. • Edisonstraat 6 • 7903 AN Hoogeveen • tel: 0528 23 44 06 • info@terracarta.nl beter vindbaar dotsolutions